Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
s DPH
Faktúra 45110001 Dobropis k fa č. 401110795 -726,36 s DPH 31.07.2011 Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia
Zmluva z-2011/1 Zmluva o poskytovaní služieb - služby Virtuálnej knižnice 6.64.-/mesiac s DPH VK/11/01/037 19.01.2011 KOMENSKY, s.r.o. Ing. Gabriela Pažická
Zmluva z-2011/2 Zmluva o spolupráci - vydávanie Preukazu žiaka ISIC/EURO<26 a Známok ISIC žiakom školy členskýpríspevok10.-/žiak s DPH 14.03.2011 Združenie CKM SYTS Ing. Gabriela Pažická
Zmluva z-2011/3 Dodatok k Zmluve o spolupráci uzavretej 14.3.2011 - doplnenie článku 3 - odplata škole 1.-/Preukazžiaka s DPH 14.03.2011 Združenie CKM SYTS Ing. Gabriela Pažická
Zmluva z-2011/4 Zmluva o spolupráci - vydávanie Preukazu učiteľa ITIC a Známok ITIC učiteľom školy členskýpríspevok7.-/učiteľ s DPH 14.03.2011 Združenie CKM SYTS Ing. Gabriela Pažická
Zmluva z-2011/5 Dodatok k Zmluve o spolupráci uzavretej 14.3.2011 - doplnenie článku 3 - odplata škole 1.-/Preukazučiteľa s DPH 14.03.2011 Združenie CKM SYTS Ing. Gabriela Pažická
Zmluva z-2011/6 Zmluva o spolupráci pri vydávaní, prolongovaní a reálnom využívaní Preukazu žiaka 10.-/žiakpreukaz10.-/žiakduplikát1.5.-/žiakprolongácia s DPH 29.03.2011 Emtest-SK s.r.o., Jašíková 2, 821 03 Bratislava 35741236
Zmluva z-2011/7 Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov s DPH 29.06.2011 Saleziáni don Bosca, Slovenska provincia Ing. Gabriela Pažická
Zmluva z-2011/8 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1440.-/rok s DPH 28.08.2011 Saleziáni don Bosca, Slovenska provincia Ing. Gabriela Pažická
Zmluva z-2011/9 Zmluva o nájme nebytových priestorov 7270.-/rok s DPH 28.08.2011 Saleziáni don Bosca, Slovenska provincia Ing. Gabriela Pažická
Zmluva z-2012/1 Sspráva počítačovej siete a údržbav ýpočtovej techniky v SSOŠ s DPH 02.01.2012 TATRA BANKA, a.s. Ing. Gabriela Pažická riaditeľka školy
Zmluva z-2012/2 Dodatok k zmluve o zabezpečení stravovania - zmena ceny predmetu zmluvy 2.80/jednotka s DPH 21.02.2012 GASTRO-TEX s.r.o. Ing. Gabriela Pažická riaditeľka školy
Zmluva z-2012/3 Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania" s DPH 2012_PKR_GR_3991 28.06.2012 METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM (MPC) Ing. Gabriela Pažická riaditeľka školy
Zmluva z-2012/4 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 18.09.2012 METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM (MPC) Ing. Gabriela Pažická riaditeľka školy
Zmluva z-2013/1 Správa počítačovej siete a údržba výpočtovej techniky v SSOŠ s DPH 16.01.2013 STU comp Ing. Gabriela Pažická riaditeľka školy
Zmluva z-2013/2 Dodatok k zmluve o zabezpečení stravovania - zmena ceny predmetu 2.9/jednotka s DPH 20.02.2013 GASTRO-TEX s.r.o. Ing. Gabriela Pažická riaditeľka školy
Zmluva z-2013/3 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 30.05.2013 Slovak Telekom, a.s. Ing. Gabriela Pažická riaditeľka školy
Zmluva z-2013/4 Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania" s DPH 20.06.2013 NÚCEM (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania) Ing. Gabriela Pažická riaditeľka školy
Zmluva z-2013/5 Zmluva o nájme nebytových priestorov - blok A s DPH 28.08.2013 Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia Ing. Gabriela Pažická riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/748