Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
s DPH
Faktúra DF2015/077 Spracovanie mzdovej agendy 9/2015 130,00 s DPH 08.10.2015 TOPUS - Ing. Turiaková Antónia
Faktúra DF2013/028 Kancelárske potreby 55,73 s DPH 28.03.2013 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.
Faktúra DF2013/021 Strava 3/2013 365,90 s DPH 04.03.2013 GASTRO - TEX, s.r.o.
Faktúra DF2013/022 toner 258,72 s DPH 05.03.2013 Vladimíra Balážová
Faktúra DF2013/023 Správa a údržba VT a siete 2/2013 300,00 s DPH 05.03.2013 STU COMP
Faktúra DF2013/024 Lyžiarský výcvik 432,00 s DPH 11.03.2013 Ing. Zdenko Hrbáň
Faktúra DF2013/025 Spracovanie miezd 2/2013 130,00 s DPH 12.03.2013 Ing. Antónia Turiaková TOPUS
Faktúra DF2013/026 knihy do knižnice "Zlaté ruky", "Širšie súvislosti", Slobodní od závislosti! 31,00 s DPH 21.03.2013 Ing. Janka Hanuliaková, M.Dullu 28/34, 036 08 Martin
Faktúra DF2013/027 Web služba optium 49,10 s DPH 21.03.2013 WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava
Faktúra DF2013/030 mobil 3/2013 67,13 s DPH 01.04.2013 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra DF2013/029 Služby PO a BOZP 1-3/2012 91,20 s DPH 31.03.2013 BENMAR s.r.o., Jura Hronca 3421/6, 010 15 Žilina
Faktúra DF2013/019 nájomné 3/2013 847,00 s DPH 01.03.2013 Saleziáni don Bosca, Slovenská provincia
Faktúra DF2013/031 nájomné 4/2013 847,00 s DPH 02.04.2013 Saleziáni don Bosca, Slovenská provincia, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2
Faktúra DF2013/032 Strava 4/2013 479,16 s DPH 03.04.2013 GASTRO - TEX, s.r.o.
Faktúra DF2013/033 toner 77,76 s DPH 04.04.2013 Vladimíra Balážová, Sv. Bystríka 1669/3, 010 08 Žilina
Faktúra DF2013/034 karty ISIC EURO 10,00 s DPH 05.04.2013 EMtest-SK s. r. o.
Faktúra DF2013/035 Spracovanie miezd 3/2013 130,00 s DPH 08.04.2013 Ing. Antónia Turiaková TOPUS
Faktúra DF2013/036 Správa a údržba VT a siete 3/2013 300,00 s DPH 09.04.2013 STU COMP
Faktúra DF2013/037 knihy ANJ 292,77 s DPH 24.04.2013 Richard Šrobár - Kníhkupectvo Litera
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/748