Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
s DPH
Faktúra DF2012/134 Anglické knihy Cambr Learners DIC 3/E PB 56,35 s DPH 25.09.2012 OXICO- Ing. Ján Strapec
Faktúra DF2014/060 Anglické učebnice - škola 49,40 s DPH 07.08.2014 Richard Šrobár - Littera
Faktúra DF2014/093 Anglické učebnice pre žiakov 321,10 s DPH 19.11.2014 Richard Šrobár - Littera
Faktúra DF2014/070 Anglické učebnice pre žiakov 741,00 s DPH 04.09.2014 Richard Šrobár - Littera
Faktúra DF2011/056 BOZP 90,00 s DPH 05.06.2011 BENMAR s.r.o.
Faktúra DF2011/127 BOZP 90,00 s DPH 30.11.2011 BENMAR s.r.o.
Faktúra DF2011/068 BOZP - Civilná ochrana 120,00 s DPH 04.07.2011 BENMAR s.r.o.
Faktúra DF2011/086 BOZP - PO 90,00 s DPH 31.08.2011 BENMAR s.r.o.
Faktúra DF2011/019 BOZP a PO 01-02/2011 60,00 s DPH 28.02.2011 BENMAR s.r.o.
Faktúra DF2011/143 BOZP a po 12/2011 30,00 s DPH 31.12.2011 BENMAR s.r.o.
Objednávka Obj2011/02 Dejepis 1 pre SŠ pracovný zošit 2.časť 2 ks. s DPH 25.05.2011 Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. SSOŠ Ing. Gabriela Pažická riaditeľka školy
Faktúra 45110001 Dobropis k fa č. 401110795 -726,36 s DPH 31.07.2011 Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia
Zmluva z-2014/8 Dodatok Zmluve o spolupráci pri vydávaní ISIC preukazov a známok s DPH 07.08.2014 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Ing. Gabriela Pažická riaditeľka školy
Zmluva z-2014/10 Dodatok Zmluve o spolupráci pri vydávaní ITIC preukazov a známok s DPH 07.08.2014 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Ing. Gabriela Pažická riaditeľka školy
Zmluva z-2014/12 Dodatok k Zmluve o spolupráci pri vydávaní , prolongovaní a reálnom využívaní ISIC a ITIC preukazov s DPH 07.08.2014 TransData s.r.o. Ing. Gabriela Pažická riaditeľka školy
Zmluva z-2011/3 Dodatok k Zmluve o spolupráci uzavretej 14.3.2011 - doplnenie článku 3 - odplata škole 1.-/Preukazžiaka s DPH 14.03.2011 Združenie CKM SYTS Ing. Gabriela Pažická
Zmluva z-2011/5 Dodatok k Zmluve o spolupráci uzavretej 14.3.2011 - doplnenie článku 3 - odplata škole 1.-/Preukazučiteľa s DPH 14.03.2011 Združenie CKM SYTS Ing. Gabriela Pažická
Zmluva z-2012/4 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 18.09.2012 METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM (MPC) Ing. Gabriela Pažická riaditeľka školy
Zmluva z-2013/3 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 30.05.2013 Slovak Telekom, a.s. Ing. Gabriela Pažická riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/748