Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra DF2015/077 Spracovanie mzdovej agendy 9/2015 130,00 s DPH 08.10.2015 TOPUS - Ing. Turiaková Antónia
Faktúra DF2013/063 zálohovanie dát 21,55 s DPH 07.08.2013 WebHouse, s.r.o.
Faktúra DF2013/055 Strava 7/2013 31,94 s DPH 03.07.2013 GASTRO - TEX, s.r.o.
Faktúra DF2013/056 Správa a údržba VT a siete 6/2013 300,00 s DPH 04.07.2013 STU COMP
Faktúra DF2013/057 Správa a údržba VT a siete 6/2013 600,00 s DPH 04.07.2013 STU COMP
Faktúra DF2013/058 nájomné 7/2013 120,00 s DPH 08.07.2013 Saleziáni don Bosca, Slovenská provincia
Faktúra DF2013/059 Spracovanie miezd 6/2013 130,00 s DPH 10.07.2013 Ing. Antónia Turiaková TOPUS
Faktúra DF2013/060 mobil 7/2013 70,35 s DPH 01.08.2013 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra DF2013/061 Správa a údržba VT a siete 7/2013 300,00 s DPH 06.08.2013 STU COMP
Faktúra DF2013/062 nájomné 8/2013 120,00 s DPH 06.08.2013 Saleziáni don Bosca, Slovenská provincia
Faktúra DF2013/064 Triedne knihy 14,28 s DPH 09.08.2013 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 BANSKÁ BYSTRCICA
Faktúra DF2013/053 obnova dát zo zálohy 10,80 s DPH 11.06.2013 WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava
Faktúra DF2013/065 upgrade aSc Agenda 2013/2014 129,00 s DPH 16.08.2013 Applied Software Consultants s r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratisdlava
Faktúra DF2013/066 Spracovanie miezd 7/2013 130,00 s DPH 22.08.2013 Ing. Antónia Turiaková TOPUS, Nanterská 3711/25, 010 08 Žilina
Faktúra DF2013/067 karty ISIC EURO 120,00 s DPH 23.08.2013 EMtest-SK s. r. o.
Faktúra DF2013/068 Drobný majetok i.č. 742, Evidencia KM vert. žaluzie i.č. 742 200,02 s DPH 30.08.2013 Lima EU, s.r.o., Antona Bernoláka 42, 010 01 Žilina
Faktúra DF2013/069 Kancelárske potreby 79,14 s DPH 30.08.2013 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.
Faktúra DF2013/070 mobil 8/2013 70,51 s DPH 01.09.2013 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra DF2013/071 Testovanie PC staníc, pripojenie školy k národnému projektu 250,00 s DPH 01.09.2013 STU COMP
Faktúra DF2013/072 Správa a údržba VT a siete 8/2013 300,00 s DPH 01.09.2013 STU COMP
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/748