Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva z-2015/1 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu s DPH 550/2015 08.01.2015 NÚCEM (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania) Ing. Gabriela Pažická riaditeľka školy
Objednávka Obj2015/05 školské tlačiva s DPH 04.03.2015 Ševt, a.s.
Objednávka Obj2011/03 školské tlačiva na šk. rok 2012/2013 s DPH 15.11.2011 ŠEVT a.s., Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, Cermentárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica SSOŠ Ing. Gabriela Pažická riaditeľka školy
Objednávka Obj2015/14 preukazy ISIC s DPH 07.08.2015 TransData, s.r.o.
Objednávka Obj2015/15 preukaz ITIC s DPH 27.08.2015 TransData, s.r.o.
Objednávka Obj2015/17 preukaz ITIC s DPH 24.09.2015 TransData, s.r.o.
Objednávka Obj2015/16 toner s DPH 17.09.2015 Tonerzilla.sk, Wonka s.r.o., S
Objednávka Obj2015/18 preukazy ISIC s DPH 24.09.2015 TransData, s.r.o.
Objednávka Obj2015/19 publikácie s DPH 06.10.2015 Človek v ohrození, občianske združenie
Objednávka Obj2011/02 Dejepis 1 pre SŠ pracovný zošit 2.časť 2 ks. s DPH 25.05.2011 Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. SSOŠ Ing. Gabriela Pažická riaditeľka školy
Objednávka Obj2015/12 študentský preukaz s DPH 29.06.2015 ENIGMA PUBLISHING s.r.o.
Objednávka Obj2011/01 učebnice 1128 ks s DPH 18.01.2011 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Sekcia regionálneho školstva SSOŠ Ing. Gabriela Pažická riaditeľka školy
Faktúra DF2015/014 školské tlačivá s DPH Ševt, a.s.
Faktúra DF2015/015 Mobil 2/2015 s DPH Slovak Telekom a.s.
Faktúra DF2015/036 školské tlačivá s DPH Ševt, a.s. Stredisko školských tlačív
s DPH
Zmluva z-2015/2 Smlouva o spolupráci - certifikace vzdělávacího subjektu s DPH 06.05.2015 International Education Society Ltd. - organizační složka Ing. Gabriela Pažická riaditeľka školy
Zmluva z-2011/11 Príloham k zmluve o obežnom účte právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa a o poskytovaní ďalších produktov a služieb k tomuto účtu - zmena - oprávnenej osoby s DPH 29.12.2011 TATRA BANKA, a.s. Ing. Gabriela Pažická
Objednávka Obj2011/05 učebnice 1080 ks s DPH 19.12.2011 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Sekcia regionálneho školstva SSOŠ Ing. Gabriela Pažická riaditeľka školy
Objednávka Obj2015/10 kupóny Subway s DPH 17.06.2015 CKM SYTS
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/748