Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra DF2015/077 Spracovanie mzdovej agendy 9/2015 130,00 s DPH 08.10.2015 TOPUS - Ing. Turiaková Antónia
Faktúra DF2015/076 poistenie malých a stredných podnikateľov 12/2015 - 11/2016 208,00 s DPH 5230005842 08.10.2015 Generali Poisťovňa, a.s., Kontaktné centrum 0850 111 117
Faktúra DF2015/075 členské september 2015 (ISIC 2ks, známky 10ks) 108,00 s DPH 08.10.2015 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov
Objednávka Obj2015/19 publikácie s DPH 06.10.2015 Človek v ohrození, občianske združenie
Faktúra DF2015/074 Služby PO a BOZP + zdrav. služba 7-9/2015 82,80 s DPH 04.10.2015 BENMAR s.r.o.
Faktúra DF2015/073 správne poplatky 9-12/2015 145,20 s DPH 02.10.2015 International Education Society Ltd. (IES)
Faktúra DF2015/072 Stravné lístky 10/2015 567,00 s DPH 02.10.2015 Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX
Faktúra DF2015/071 Správa pc siete a údržba VT 9/2015 300,00 s DPH 01.10.2015 STU COMP
Faktúra DF2015/069 Nájomné 10/2015 1 155,00 s DPH 01.10.2015 Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia
Faktúra DF2015/070 Mobil 9/2015 88,22 s DPH 01.10.2015 Slovak Telekom a.s.
Faktúra DF2015/068 preukaz ISIC (Seman) 18,00 s DPH K/151510 30.09.2015 TransData s.r.o.
Objednávka Obj2015/17 preukaz ITIC s DPH 24.09.2015 TransData, s.r.o.
Objednávka Obj2015/18 preukazy ISIC s DPH 24.09.2015 TransData, s.r.o.
Objednávka Obj2015/16 toner s DPH 17.09.2015 Tonerzilla.sk, Wonka s.r.o., S
Faktúra DF2015/067 Nájomné 9/2015 1 155,00 s DPH 14.09.2015 Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia
Faktúra DF2015/066 členské august 2015 (2 ks ISIC, 2ks ITIC) 202,00 s DPH 11.09.2015 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov
Faktúra DF2015/065 poistné 9/2015 - 9/2016 všeobecná zodpovednosť za škodu 69,26 s DPH 1631831 10.09.2015 Union poisťovňa, a.s.
Faktúra DF2015/064 Spracovanie mzdovej agendy 8/2015 130,00 s DPH 10.09.2015 TOPUS - Ing. Turiaková Antónia
Faktúra DF2015/063 Fa. č. STU-15/010 inštalácia rozvodov a zapojenie PC v počítačovej miestnosti č.2 812 € 812,00 s DPH 02.09.2015 STU COMP
Faktúra DF2015/062 Fa. č. STU-15/009 inovácia operačného systému Windovs 10 720 € 720,00 s DPH 02.09.2015 STU COMP
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/748